De donkere dagen voor Kerst

De dagen worden korter en kouder, de nachten worden langer. Wanneer het zonnetje overdag schijnt, voelt dat als een cadeautje, zeker na een kille en koude nacht waardoor er ijsbloemen op de ramen zijn ontstaan. Iedere ochtend loop ik met mijn hond een rondje door de wijk waar we wonen. Meestal is het nog donker en slaapt iedereen nog. Dan genieten we van de rust op straat. Wanneer we wat later op kunnen staan, laten we ons graag verrassen door wie we ontmoeten. Zo konden we vanochtend de schaapjes in de weide in het park begroeten. Hun adem was zichtbaar in de lucht. Rustig stonden ze op het gras te kauwen totdat mijn hond tegen ze begon te blaffen. Hij riep waarschijnlijk iets in de trant van: 'Hallo, zullen we spelen?' Waarschijnlijk verstonden ze zijn hondentaal niet want ze renden heel hard van hem weg.

Er zijn ook mensen die verkeerd begrepen worden door de wijze waarop ze hun enthousiasme uiten. Zij roepen dan ook heel hard iets met de bedoeling om samen iets te gaan doen. Helaas komt het ook dan voor dat precies het tegenovergestelde gebeurd; ze blijven alleen achter, teleurgesteld en onbegrepen. Communicatie is een uitdaging. Hondentaal en schapentaal is verschillend al is het voor mensen allebei dierentaal. Ook mensentaal is verschillend, al lijken we op het eerste gezicht allemaal dezelfde taal te spreken.

De taal van de liefde is universeel. Een kus is een uiting van liefde, een omhelzing ook. Een klap is nooit een uiting van liefde, iemand negeren evenmin.

Laten we in deze donkere dagen voor Kerst proberen om elkaar beter te begrijpen, meer geduld op te brengen om te horen wat iemand werkelijk zegt of doet, gevraagd en ongevraagd. Laten we elkaar liefde, waardering en respect tonen in plaats van ongeduld, onbegrip en ergernis. Er is al genoeg ellende op de wereld. Maak de wereld een stukje mooier en geef meer liefde. Geef iemand die het nodig heeft een knuffel en De Liefdesexpert, zodat hij of zij kan lezen dat er liefde in overvloed bestaat, je hoeft het alleen maar te zien...

Fijne en liefdevolle dagen gewenst!


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


De donkere dagen voor Kerst

Boekenweek!

De ommuurde tuin

Valentijnsdag

Een doel is een droom met een deadline!

De donkere dagen voor Kerst